Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego ma nowych Honorowych Członków. Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowych Członków naszego Hospicjum Pani Danucie Zagórskiej oraz Panu Mateuszowi Siewielcowi.

Pani Danuta Zagórska jest Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Chełmie. Z jej inicjatywy na terenie placówki są organizowane akcje charytatywne z których środki są przeznaczone na działalność statutową naszego Hospicjum. Propaguje też cele działalności naszego Hospicjum w kręgach oświatowych. Jest zawsze chętna do wszelkiej pomocy i otwarta na różne propozycje współpracy.

Pan Mateusz Siewielec jest naszym wolontariuszem. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu mamy stronę internetową. Pan Mateusz na bieżąco nią administruje, wprowadza wszelkie informacje, prowadzi też stronę na portalu społecznościowym Faceebook. Pan Mateusz Siewielec to także inicjator akcji charytatywnych i koncertów na rzecz naszego Hospicjum. Jest pomysłodawcą akcji „My pomagamy – Ty też możesz”, która zaktywizowała chełmską młodzież wokół zbiórki na łóżka dla naszego hospicjum.

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia jest najwyższym zaszczytem i jednocześnie wyjątkową formą podziękowania dla osób w szczególny sposób zasłużonych na rzecz naszego Hospicjum. Dotychczas tytuły takie otrzymali: ks. infułat Kazimierz Bownik i poseł Grzegorz Raniewicz.