Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chełmie zorganizował Warsztaty Europejskiej Współpracy, do których zaproszono również przedstawicieli różnych europejskich organizacji i instytucji, zajmujących się opieką nad osobami starszymi. W biurze naszego Hospicjum gościliśmy uczestników projektu z Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Białorusi.

W trakcie spotkania prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego Tadeusz Boniecki zapoznał gości z działalnością prowadzoną przez chełmskie Hospicjum na rzecz osób potrzebujących. Poinformował także o zakresie pomocy oferowanej osobom z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom. W spotkaniu uczestniczyła również Anna Pasieczna członek Zarządu Hospicjum i zarazem psycholog. Mówiła o grupach wsparcia funkcjonujących przy Stowarzyszeniu. Efektem wizyty będą międzynarodowe kontakty nawiązane przez nasze Hospicjum oraz deklaracja dalszej współpracy z partnerami z Niemiec i Szwecji przy pozyskiwaniu darczyńców.