Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

W ramach zdobywania nowych doświadczeń tak potrzebnych w opiece nad chorymi po raz pierwszy uczestniczyliśmy w trzydniowym Ogólnopolskim Spotkaniu Szkoleniowo – Formacyjnym Hospicjów w Licheniu. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Tadeusz Boniecki, Bożena Kudaruk, Anna Pasieczna, Halina Kutyła i Justyna Fidler.

Spotkanie odbyło się w dniach 15-17 Listopada. Z zaproszenia do udziału w nim skorzystało 30 różnych polskich Hospicjów. Program przygotowany przez Forum Hospicjów Polskich i Krajowego duszpasterza Hospicjów ks. Andrzeja Dziedziula był niezwykle bogaty. Oprócz wykładów mieliśmy też wiele okazji do rozmów, codziennej Mszy Św. oraz modlitwy przed cudownym obrazem MB Licheńskiej. Był też czas do wymiany doświadczeń i związanych zarówno z formacją duchową wolontariuszy, członków Stowarzyszenia oraz bezpośrednia opieką nad chorymi.

W pierwszym dniu szkolenia wykład na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą filozofia gender wygłosił ks. dr hab. Jarosław Sobkowiak. Natomiast w drugi dzień spotkania niezwykłym zainteresowaniem cieszył się wykład pana Roberta Tekieliego pt. Opieka hospicyjna a okultyzm. Pan Andrzej Mielnicki przybliżył problem chorób psychicznych i opętania. Dla uczestników spotkania przeprowadził też Warsztaty „Grupy wsparcia według grupy Balista”. W wieczornej części szkolenia odbył się również panel dyskusyjny Forum Hospicjów Polskich. Za stołem dyskusyjnym zasiadło kilku przedstawicieli Hospicjów które po raz pierwszy były w Licheniu. Nasze Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego reprezentował prezes Tadeusz Boniecki. W kilku słowach przedstawił działalność Stowarzyszenia. Przedstawił sylwetkę patrona, mówił też o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Chełm, wspólnie organizowanych akcjach, współpracy z przedszkolami, szkołami, mediami i chełmskim parafiami oraz realizowanych projektach. Sobotni wieczór zakończył Apel Maryjny i niezwykła procesja ze świecami po licheńskiej bazylice. W trzecim dniu spotkania ks. Andrzej Dziedziul omówił Encyklikę Lumen Fidei Ojca Świętego Franciszka: Widzenie w wierze – wizja dojrzewania dla człowieka umierającego. Uczestnicy wysłuchali też świadectw o świadkach wiary służących umierającym. Zaliczają się do nich dr Stanisław Kownacki, ks. Romuald Biniak, Katarzyna Dembińska i Aleksandra Gabrysiak. Spotkanie zakończyły wystąpienia gości z hospicjów w Rwandzie (Afryka) oraz na Litwie (Wilno) i Słowacji.