Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Informujemy, iż na posiedzeniu 16 kwietnia 2014 roku Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie za projekt „CEMEX bliźniemu”.

O wsparcie finansowe ubiegały się organizacje pozarządowe i jednostki oświatowe, które realizują projekty z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, ekologii, kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej. 16.04.2014 Rada Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość zdecydowała o wsparciu 17 lokalnych inicjatyw. W tegorocznej edycji konkurowały aż 223 pomysły. To ponad 140-procentowy wzrost względem roku 2013, kiedy do Fundacji wpłynęło 91 wniosków.

Wśród zwycięskich projektów 6. edycji konkursu znalazły się projekty z obszarów: edukacji, sportu, projektów szkolnych, kultury, ekologii oraz projektów obywatelskich, realizowane przez następujące organizacje:
– Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej;
– Fundacja 7 dni;
– Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie;
– Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu;
– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”;
– Fundacja Rozwój;
– Fundacja artLAB;
– Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP);
– Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm;
– Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”;
– Stowarzyszenie Ku Słońcu;
– Stowarzyszenie Lokalna Akacja na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej;
– Fundacja Nasza Ziemia;
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie;
– Fundacja Nasza Ziemia;
– Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Automobilklub Chełmski;
– Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach.

Uwzględniając kryterium lokalizacji najwięcej projektów wpłynęło z rejonu Chełma, Częstochowy, Rudnik, Mstowa, Lublina oraz Warszawy. Fundacja za cel stawia sobie wspieranie działań, które pomagają zapewnić dzieciom i młodzieży lepszy start w dorosłe życie. Wśród dotychczasowych beneficjentów znajdują się też organizacje ekologiczne, Domy Kultury, szkoły i przedszkola, Domy Pomocy Społecznej czy kluby sportowe.

CEMEX Polska za pośrednictwem Fundacji „Budujemy Przyszłość” inicjuje szereg przedsięwzięć, których głównym celem jest pomoc społecznościom lokalnym. Dba o dobrą współpracę z partnerami lokalnymi i promuje postawy prospołeczne. Poprzez konkursy grantowe zachęca organizacje pozarządowe do włączenia się w działalność na rzecz wspólnego dobra.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę www.budujemyprzyszlosc.org.pl