Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego ma nowych Honorowych Członków. Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowych Członków naszego Hospicjum ks. kan. Krzysztofowi Gromkowi oraz Pani Grażynie Ceterze – dyrektor ZSO nr 1 w Chełmie.

Ksiądz kanonik major Krzysztof Gromek jest obecny w naszym Stowarzyszeniu Hospicjum od samego początku. Zawsze wpiera dobrą radą i swoim bogatym doświadczeniem duszpasterskim. Jest też opiekunem duchowym naszych podopiecznych i członków grup wsparcia dla osób w żałobie i po chorobie nowotworowej. To wielki i gorliwy kapłan, gotowy zawsze spieszyć z pomocą duchową osobom mającym różne problemy życiowe oraz ich rodzinom. Dla wielu osób jest takim duchowym „pogotowiem ratunkowym” na drodze wiary.

Nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego, to wyraz wdzięczności z naszej strony za wszelkie dobro jakie Ksiądz czyni dla ludzi potrzebujących wsparcia – wyjaśnia Tadeusz Boniecki, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.

Pani Grażyna Cetera jest Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmie. Z jej inicjatywy na terenie placówki są organizowane akcje charytatywne z których środki są przeznaczone na działalność statutową naszego Hospicjum. Propaguje też cele działalności naszego Hospicjum w kręgach oświatowych. Jest zawsze chętna do wszelkiej pomocy i otwarta na różne propozycje współpracy.

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia jest najwyższym zaszczytem i jednocześnie wyjątkową formą podziękowania dla osób w szczególny sposób zasłużonych na rzecz naszego Hospicjum. Dotychczas tytuły takie otrzymali: ks. infułat Kazimierz Bownik, poseł Grzegorz Raniewicz, Mateusz Siewielec, Danuta Zagórska.