Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

W dniach 24 – 26 października 2014 r. w Licheniu odbyło się VII Spotkanie Szkoleniowo – Formacyjne. Głównym tematem tegorocznego Spotkania Licheńskiego było „Hospicjum w służbie rodzinie terminalnie chorego” i miało na celu omówienie spraw i zagrożeń na jakie narażona jest rodzina we współczesnym świecie oraz problemów, które odbijają się na współpracy z zespołem hospicyjnym. Podczas warsztatów dyskutowano sprawy związane z zarządzaniem wolontariatem, organizacją opieki nad rodzinami w żałobie, duchowością, różnymi odcieniami bezinteresowności oraz klauzulą sumienia.

Ks. Prof. Piotr Kieniewicz, rozważając problemy polskiej rodziny, mówił, że rodzina współczesna pokazuje jaka jest kondycja społeczeństwa. Problemy wiążą się z zachodzącymi zjawiskami takimi jak: spadek dzietności, wzrost zaangażowania zawodowego, kryzysu relacji wzajemnych i rozbicie rodzin. Nie umiemy komunikować się ze sobą, nie umiemy być w relacji. Każdy ma swoje pieniądze, swoją karierę, znajomych – to jest rozbita rodzina. Hospicjum daje czas na zamknięcie swego życia. Pomaga pożegnać się ze swoją karierą, pomaga pojednać się rodzinie ze sobą, daje choremu i rodzinie czas na najważniejsze spotkanie. Hospicjum daje wsparcie duchowe: towarzyszenie w cierpieniu, rozmowę i modlitwę przy konającym. Daje umocnienie duchowe: sakramenty święte i zwiastowanie słowa Zmartwychwstanie.

Psycholodzy z Hospicjum św. Łazarza Panie Agnieszka Karpowicz i Elżbieta Wesołek, które przygotowały wykład i warsztat o rodzinie, w podsumowaniu zaznaczyły, że najważniejszymi zadaniami związanymi z pomocą rodzinie pacjenta pozostają: towarzyszenie, wspieranie oraz edukowanie na temat celów i organizacji opieki hospicyjnej. Dlatego też nie można pominąć potrzeby ustawicznego kształcenia personelu, w celu sprostania niełatwym wyzwaniom związanym ze sprawowaniem całościowej opieki nad pacjentem i jego rodziną. W związku z rozwojem myśli hospicyjnej i dbałością o jak najpełniejsze realizowanie jej założeń, nie zmniejsza się potrzeba kontynuowania kampanii społecznych mających na celu pokazywanie znaczenia hospicjum dla funkcjonowania społeczeństwa, a także zwracanie uwagi organów państwowych na wzrastającą potrzebę realnego wspierania opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ważnym zadaniem każdego z nas jest też troska o rodzinę, jako podstawową komórkę społeczeństwa, oraz przekazywanie młodym pokoleniom wartości jakimi są otwartość na potrzeby i pomoc osobom zbliżającym się do kresu życia.

W spotkaniu wzięło udział 153 osoby z 33 hospicjów: z Hospicjum Matki Teresy w Bardejovie, z Bydgoszczy Hospicjum im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, z Hospicjum Domowego w Chełmie, z Hospicjum w Chorzowie, z Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie, z Hospicjum św. Jana Pawła II z Dębicy, z Hospicjum Elbląskiego, z Hospicjum Gliwickiego, Hospicjum Domowego im. ks. E.Dutkiewicza z Jastrzębia Zdroju, z Hospicjum Homo Homini św. Brata Alberta w Jaworznie, z Hospicjum Domowego Caritas w Kielcach, z TPCh „Hospicjum św. Łazarza” z Krakowa, z Hospicjum Kutnowskiego, z Hospicjum w Licheniu, z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, z ZDOH Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Hospicjum bł. S.Bernardyny Jabłońskiej z Miechowa, Hospicjum św. Wojciecha z Mrągowa, TPCh Hospicjum św. Józefa z Ostrowa Wkp., trzy hospicja z Radomia Ojca Pio, Królowej Apostołów i Caritas, z Sopotu Hospicjum św. Faustyny, TPCH Hospicjum w Świdnicy, Tarnowskiego Hospicjum Domowego bł. Fryderyka Ozanama z Tarnowa, z Hospicjum Królowej Pokoju z Tarnowskich Gór, z Hospicjum Domowego Caritas w Toruniu, z Hospicjum Domowego Księży Marianów z Warszawy, z Hospicjum Matki Teresy z Kalkuty w Zabrzu, Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem, Hospicjum św. Elżbiety z Złotowa, Hospicjum św. Jana Pawła II w Żorach, Hospicjum Domowego z Żyrardowa. Wśród uczestników spotkania było między innymi 6 kapelanów, 4 lekarzy, 15 pielęgniarek, 5 psychologów, 3 fizjoterapeutów, 3 pracowników socjalnych, 2 księgowe, 9 zarządzających, 5 koordynatorów wolontariatu, 15 wdów i 1 wdowiec, 2 uczniów, 1 student, 1/3 stanowili babcie i dziadkowie, ½ rodzice. 40% osób było po raz pierwszy.