Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

W sobotę 10 stycznia miało miejsce w Parafii Św. Zygmunta w Warszawie doroczne spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Forum Hospicjów Polskich. W tym roku wzięli w nim udział przedstawiciele 13 hospicjów. Nasze Hospicjum reprezentowały 4 osoby.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą odprawił ks. kardynał Kazimierz Nycz. W homilii nawiązał do pierwszego czytania mszalnego, o źródle miłości (1J, 4, 19-21), wskazując na powiązanie posługi hospicyjnej, w której ogromne znaczenie przypisał zapominanemu po woli powołaniu, z miłością bliźniego, którą eksponowało wspomniane czytanie („Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego”). Każdy człowiek – mówił kardynał – winien odkrywać swoje powołanie, a wykonując swoje obowiązki na jakimkolwiek bądź stanowisku i w jakimkolwiek zawodzie w oparciu o odkryte powołanie, wykonywać będzie wówczas z miłością, która relacje międzyosobowe czyni pełnymi życzliwości i obopólnej radości.

Po liturgii Mszy św. miało miejsce spotkanie opłatkowe, które rozpoczęła aktorka, pani Zofia Kucówna, odczytując z perfekcją godną jej talentu wiersz Antoniego Słonimskiego, wprowadzający w atmosferę bożonarodzeniową. Potem były życzenia, posiłek oraz dzielenie się hospicyjnymi wieściami.

Organizatorom, w tym gospodarzowi miejsca oraz pani Joli Stokłosie, Prezesowi Forum Hospicjów Polskich, dziękujemy za pożyteczne, pełne pozytywnych wrażeń spotkanie.