Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Informujemy, iż na posiedzeniu 2 maja 2016 roku Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie za projekt „Nieustanna pomoc bliźniemu”.

W tym roku o wsparcie finansowe dla swoich projektów ubiegały się organizacje pozarządowe i jednostki oświatowe, które realizują projekty z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, ekologii, kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej. 02.05.2016 Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” zdecydowała o wsparciu 21 lokalnych inicjatyw.

Wśród zwycięskich projektów 8. edycji konkursu znalazły się projekty następujących organizacji:
– Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej Cementowni w Chełmie;
– Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie;
– Fundacja Edukacyjna „Siłaczka”;
– Fundacja „Profilaktyka z Pasją”;
– Fundacja „7 dni”;
– Stowarzyszenie Lokalna Akcja na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej;
– Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie;
– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”;
– Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II
– Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Automobiklub Chełmski;
– Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu;
– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podajemy sobie ręce”;
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie;
– Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”;
– Fundacja „Rozwój”;
– Uczniowski Ludowy Kub Sportowy „Mstowiak” w Mstowie;
– Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm;
– Centrum Kultury w Troszynie;
– Stowarzyszenie „Nie Ma Lipy”;
– Centrum Kultury w Troszynie-Rostki.

CEMEX Polska za pośrednictwem Fundacji „Budujemy Przyszłość” inicjuje szereg przedsięwzięć, których głównym celem jest pomoc społecznościom lokalnym. Dba o dobrą współpracę z partnerami lokalnymi i promuje postawy prospołeczne. Poprzez konkursy grantowe zachęca organizacje pozarządowe do włączenia się w działalność na rzecz wspólnego dobra.

Fundacja za cel stawia sobie wspieranie działań, które pomagają zapewnić dzieciom i młodzieży lepszy start w dorosłe życie. Wśród dotychczasowych beneficjentów znajdują się też organizacje ekologiczne, Domy Kultury, szkoły i przedszkola, Domy Pomocy Społecznej czy kluby sportowe.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę www.budujemyprzyszlosc.org.pl