Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego ma nowych Honorowych Członków. Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowych Członków naszego Hospicjum Ojcu Maksymilianowi Wasilewskiemu, Pani Dorocie Mądral oraz Pani Kindze Krawczyk.

Ojciec Maksymilian Wasilewski jest Kustoszem Sanktuarium Św. Antoniego w Chełmie. Zachęca wiernych do wspierania naszego Hospicjum w różnych formach. Sam też zawsze chętnie wspiera finansowo nasze cele statutowe. Informuje o potrzebach Hospicjum i pomocy jakiej udzielamy chorym z terenu Chełma. Uwrażliwia na dobro czynione innym.

Pani Dorota Mądral jest dziennikarzem gazety Super Tydzień Chełmski. W swojej pracy zawodowej kieruje się zawsze dobrem drugiego człowieka. Jest wrażliwa i nieobojętna na los ludzi chorych i potrzebujących pomocy. Od momentu powstania naszego Hospicjum Domowego, wspiera różne formy jego działalności informując o nich społeczeństwo. W ten sposób pomaga nam docierać do osób z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi.

Pani Kinga Krawczyk jest nauczycielem wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz–Dreszera w Chełmie. Jest też opiekunem Samorządu Uczniowskiego w tej placówce. Pani Kinga Krawczyk to osoba niezwykle wrażliwa szczególnie na potrzeby ludzi chorych i cierpiących. Od kilku lat niezwykle aktywnie wspomaga naszą działalność, organizując liczne akcje charytatywne, z których dochód jest przeznaczony na Hospicjum. Utożsamiają się z naszymi celami statutowymi. Pozytywne wartości wychowawcze oparte na Ewangelii, przekazuje swoim uczniom propagując działalność naszego Hospicjum Domowego oraz zachęca innych do pomocy.