Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Informujemy, iż na posiedzeniu 4 maja 2017 roku Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie za projekt „Akademia Walki z Rakiem”.

W tym roku o wsparcie finansowe dla swoich projektów ubiegały się organizacje pozarządowe i jednostki oświatowe, które realizują projekty z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, ekologii, kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej. 04.05.2017 Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” zdecydowała o wsparciu 16 lokalnych inicjatyw.

Wśród zwycięskich projektów 9. edycji konkursu znalazły się projekty następujących organizacji:
– Fundacja „7 dni”;
– Centrum Kultury w Troszynie;
– Fundacja „Zaczytani.org”;
– Stowarzyszenie Lokalna Akcja na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej;
– Automobilklub Chełmski;
– Województwo Lubelskie/Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie;
– Stowarzyszenie WeRwA;
– Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym im. Unii Europejskiej;
– Fundacja „Światełko”;
– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Mstowiak” w Mstowie;
– Fundacja „TPSW”;
– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”;
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie;
– Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie;
– Fundacja Edukacyjna „Siłaczka”;
– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu.

CEMEX Polska za pośrednictwem Fundacji „Budujemy Przyszłość” inicjuje szereg przedsięwzięć, których głównym celem jest pomoc społecznościom lokalnym. Dba o dobrą współpracę z partnerami lokalnymi i promuje postawy prospołeczne. Poprzez konkursy grantowe zachęca organizacje pozarządowe do włączenia się w działalność na rzecz wspólnego dobra.

Fundacja za cel stawia sobie wspieranie działań, które pomagają zapewnić dzieciom i młodzieży lepszy start w dorosłe życie. Wśród dotychczasowych beneficjentów znajdują się też organizacje ekologiczne, Domy Kultury, szkoły i przedszkola, Domy Pomocy Społecznej czy kluby sportowe.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę www.budujemyprzyszlosc.org.pl