Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Stanisław Litwin urodził się 18 marca 1932 roku we wsi Czechówka (pow. hrubieszowski). Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Był absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie studiował w latach 1951-57. Dyplom lekarski uzyskał w 1957 roku i w październiku tego roku rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim w Chełmie, gdzie m.in. był asystentem, kierownikiem oddziału. Pracował również w poradni internistyczno-konsultacyjnej w przychodni na ul. Nowy Świat. Pierwszy stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych uzyskał w 1962 roku, drugi zaś stopień – w 1966 roku. W 1989 roku, tj. z chwilą reaktywowania izb lekarskich, aktywnie włączył się w ich działalność. Był organizatorem chełmskiej delegatury Lubelskiej Izby Lekarskiej, delegatem na Krajowy Zjazd Lekarski I, II, III i V kadencji, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie II, III i V kadencji, członkiem Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie III, IV i V kadencji, przewodniczącym chełmskiej delegatury Lubelskiej Izby Lekarskiej II i III kadencji. W 2002 roku został odznaczony Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Jako doświadczony lekarz, uczestniczył w komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorów oraz egzaminach specjalistycznych lekarzy.

Jego pasją było myślistwo. Interesował się sportem, literaturą, polityką. Wygłaszał odczyty na tematy zdrowotne dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz stowarzyszenia diabetyków.

Dał się poznać jako wybitny fachowiec, lekarz internista, oddany swojej pracy oraz pacjentom, wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka. Był niezwykle ceniony w gronie lekarskim jak i wśród pacjentów. Posiadał ogromną wiedzę. Jego śmierć to ogromna strata dla środowiska lekarskiego i pacjentów z naszego miasta i regionu – mówi Arnold Król, zastępca dyrektora ds. lecznictwa chełmskiego szpitala.

W 2009 roku Stanisław Litwin uczestniczył w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie. Wszedł w skład pierwszego zarządu tego stowarzyszenia.

Był to dla nas wyjątkowy autorytet w sprawach medycznych i moralnych. Bardzo ceniliśmy jego mądrość, postrzeganie rzeczywistości nie tylko od strony medycznej, ale też ludzkiej. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Służył radą w każdej trudnej dla nas sytuacji – mówi Tadeusz Boniecki, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.

Stanisław Litwin zmarł 21 czerwca. Pogrzeb odbył się 24 czerwca. Spoczął na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Chełmie.

Super Tydzień Chełmski