Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

14 października 2017 r. będziemy obchodzili kolejny Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej „Powszechna Opieka Zdrowotna i Paliatywna – nie zostawiajmy cierpiących w osamotnieniu”.

Celem organizowania dnia jest zrozumienie wśród społeczeństwa i osób rządzących potrzeb – medycznych, społecznych, praktycznych, duchowych ludzi ciężko chorych, będących u kresu życia oraz problemów na jakie natrafiają ich rodziny, podanie informacji o konieczności zapewnienia dostępności do tej opieki każdemu choremu, który tej opieki potrzebuje, danie możliwości wypowiedzenia lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, kapelanom jak jest spełniana ta opieka i jak społeczeństwo może pomóc w jej realizacji i zebranie funduszy na rzecz wsparcia i rozwoju hospicjum i opieki paliatywnej.

Dzień ten ma też zwrócić uwagę na pomijane lub marginalizowane grupy, które nie są w stanie uzyskać niezbędnej dla nich opieki.

Szacunkowe dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pokazują, że na świecie około 24 milionów dorosłych wymagają opieki paliatywnej pod koniec życia każdego roku. 66% z nich ma ponad 60 lat. 18 milionów ludzi umiera w bólu i z nieuśmierzonymi innymi objawami.

Pomimo rosnącego zapotrzebowania, 42% z krajów wciąż nie ma zidentyfikowanego hospicjum i usług opieki paliatywnej, a 80% ludzi na całym świecie cierpi na brak odpowiedniego dostępu do leków w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego bólu.

W Polsce liczba zgonów z powodu chorób przewlekłych wynosi około 320 tys., a na choroby nowotworowe umiera rocznie około 80 tys. Z chorych, którzy wymagają opieki paliatywnej tylko 60 procent jest nią objętych.

Na świecie pomoc terminalnie chorym niesie ponad 400 000 zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej, 9 milionów osób jest włączonych do opieki nad swymi bliskimi, 1,2 wolontariuszy służy terminalnie chorym, a 10,5 miliona ludzi spieszy z pomocą w jej realizacji.

W Polsce w chwili obecnej realizuje opiekę paliatywną i hospicyjną 506 stowarzyszeń fundacji (150), publicznych zakładów (93) i prywatnych zespołów (263).

Opieka paliatywna i hospicyjna łączy we wspólnym działaniu krajowe i regionalne hospicja i zespoły opieki paliatywnej, łączy też ludzi na całym świecie we wspólnej wizji powszechnego dostępu do opieki dla chorych u kresy życia.