Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Chełmskie Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie organizuje dwudniowe szkolenie dla osób chcących być wolontariuszami. Szkolenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 roku (środa i czwartek) w godzinach od 16.00-19.00 w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Reformackiej 13 w Chełmie. Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z tematyką dotyczącą praw i obowiązków wolontariusza, zagadnieniami związanymi z opieką hospicyjną oraz psychologicznymi aspektami pracy wolontariusza. Wykładowcami będą: Anna Pasieczna (psycholog), Alan Błotniak (lekarz), Aneta Ufnal (pielęgniarka), dr Krystyna Szpak-Lipińska, Stanisława Gutalska. Uczestnicy bezpłatnego szkolenia otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

– Osoby które ukończą szkolenie będą się mogły zaangażować w różne formy wolontariatu, nie tylko w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego, ale również w innych organizacjach pozarządowych potrzebujących wolontariuszy. – Z naszych obserwacji wynika, że ludzie chcą pracować dla dobra innych, chcą działać na rzecz społeczności lokalnej, lecz często brakuje im wiedzy gdzie mogą się zgłosić, nie wiedzą gdzie szukać. W naszej lokalnej społeczności jest bardzo duża ilość ludzi potrzebujących pomocy, ale i są tacy, którzy chcą pomóc a nie wiedzą jak. Dlatego też w ramach prowadzonej przez nasze Hospicjum działalności informacyjno-szkoleniowej, utworzyliśmy Chełmskie Centrum Wolontariatu, które będzie pośrednikiem między jedną a drugą grupą. – wyjaśnia Tadeusz Boniecki prezes Hospicjum ks. Malinowskiego.

– Do naszego hospicjum dzwoni bardzo dużo ludzi starszych, cierpiących na dolegliwości związane ze starością, członkowie ich rodzin nie radzących sobie z zapewnieniem opieki, oraz rodzin, które nie mogą zaopiekować się osobą starszą z uwagi na fakt przebywania za granicą. Istnieje wielka potrzeba zapewnienia opieki właśnie takim osobom. Poprzez działalność Chełmskiego Centrum Wolontariatu, chcemy dotrzeć do mieszkańców miasta z informacją, że mogą się do nas zgłaszać, gdy potrzebują pomocy oraz gdy mają w sobie potrzebę niesienia pomocy innym – wyjaśnia Tadeusz Boniecki.

– Zapraszamy do współpracy wszystkich: emerytów, rencistów, osoby aktywne zawodowo, studentów, młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, członków szkolnych kół wolontariatu. Mile widziany jest każdy, kto chce i może bezinteresownie pomagać innym – mówi prezes Hospicjum.

Pierwszym etapem zostania wolontariuszem jest uczestnictwo w organizowanym przez nas w dniach 18-19 października kursie. Zapisy przyjmujemy w biurze naszego hospicjum od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 9:00 a 17.00, ul. Lwowska 12/4 (I piętro, wejście od pl. Kupieckiego). Można to też uczynić drogą mailową pisząc na adres: hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Działające przy Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego Chełmskie Centrum Wolontariatu, jest częścią projektu pt. „Młodość w starości” który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Chełmskie hospicjum domowe ks. K. Malinowskiego pomaga na co dzień osobom nieuleczalnie chorym, przede wszystkim na choroby nowotworowe. Jednak wśród podopiecznych ma również chorych przewlekle np. po przebytych udarach. Wspiera także ich rodziny. Obecnie Stowarzyszenie opiekuję się 20 chorymi z terenu Chełma i okolic. Mogą oni liczyć na pomoc lekarza opieki paliatywnej, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologów.

– W związku z tym, że przybywa podopiecznych, przyda się każda pomoc. Czym zajmują się wolontariusze w naszym hospicjum? – Działają na wielu płaszczyznach. Wolontariusze akcyjni pomagają przy organizacji zbiórek i przedsięwzięć charytatywnych oraz innych pracach niezbędnych w funkcjonowaniu chełmskiego hospicjum domowego. Inne natomiast zadanie mają do spełnienia wolontariusze specjalistyczni np. emerytowane pielęgniarki. Wykonują zabiegi zalecane przez lekarzy. Skolei grupa wolontariuszy medycznych wspiera naszych podopiecznych domach. – Odwiedzają chorych, spędzają z nimi czas: rozmawiają, czytają, podają posiłki, pomagają w codziennych czynnościach domowych. – mówi Anna Pasieczna – członek zarządu Hospicjum i zarazem psycholog – Warto pomagać, bo to wzmacnia – dodaje.