Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

30 października 2018 r. w Auditorum Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się IV konferencja z cyklu „Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „Mniej znana rola w systemie opieki zdrowotnej”.

Konferencja, organizowana wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum i Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, zbiegła się w czasie z obchodzonym od kilkunastu lat w połowie października Światowym Dniem Hospicjum i Opieki Paliatywnej, wpisując się w misję edukacyjną uwrażliwiającą społeczeństwo na los ludzi chorych i cierpiących.

Konferencję otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Witając uczestników, wyraził radość z faktu, że co roku organizatorzy wydarzenia inicjują dyskusję na tak ważny i trudny temat, jak opieka nad osobami u kresu życia. Do zebranych zwrócili się również prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki oraz prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr Jolanta Stokłosa. Obydwoje podkreślili, że w Polsce istnieje obecnie duża potrzeba rozwoju ośrodków hospicyjnych, a także związanego z ich działalnością wolontariatu.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Godność i śmierć w kulturze Grecji. Presja społeczna a szkoła Hipokratesa” wygłosił prof. Kazimierz Korus z Wydziału Filologicznego UJ, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Prześledził dzieje stosunku starożytnych Greków do ludzkiego życia i godności, poczynając od mającego istotny wpływ na ich kulturę prawną mezopotamskiego kodeksu Hammurabiego, przez czasy homeryckie, poglądy sofistów, Sokratesa i Platona, idee Hipokratesa, aż po nadejście chrześcijaństwa, które diametralnie zmieniło stosunek cywilizacji antycznej do tych kwestii. Szczególną rolę w ewolucji medycznego podejścia do przedstawionych zagadnień odegrali Hipokrates i jego uczniowie, kładąc podwaliny pod zasady etyki lekarskiej, w znacznym stopniu aktualne do dziś.

Tematami kolejnych sesji konferencji były wybrane medyczne aspekty opieki hospicyjnej, wielodyscyplinarność naukowa opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz dom jako miejsce opieki hospicyjnej. Różne aspekty tych zagadnień zaprezentowali w prelekcjach m.in. lekarze, pielęgniarki oraz inne osoby zaangażowane w działalność hospicyjną.

Uczestnicy konferencji mogli także wziąć udział w warsztatach poświęconych m.in. umiejętności komunikowania trudnego tematu choroby i śmierci w relacji z pacjentami czy dziećmi.