Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Informujemy, iż na posiedzeniu 7 maja 2019 roku Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie za projekt „CEMEX pomaga bliźniemu”.

Już od 10 lat Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” poprzez konkurs „Fabryka Pomysłów” wspiera organizacje pozarządowe i szkoły w realizowaniu projektów społecznych w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową. Tegoroczne „jubileuszowe” granty konkursowe zostały przyznane 18 organizacjom pozarządowym i instytucjom edukacyjnym.

O dotacje w wysokości 4 lub 8 tysięcy złotych mogły ubiegać się organizacje realizujące projekty zlokalizowane w miastach i gminach, w których CEMEX prowadzi działalność. Tegoroczny nabór trwał od 4 lutego do 1 marca. Wnioski, które w tym czasie wpłynęły, zostały poddane kilkuetapowemu procesowi oceny. Wszystkie zostały zweryfikowane merytorycznie i formalnie przez ekspertów zewnętrznych. Wyselekcjonowane w ten sposób projekty zostały następnie szczegółowo ocenione przez członków Rady Fundacji. Podsumowaniem całej procedury jest przyznanie dofinansowania 18 najlepszym projektom z 12 miejscowości. W tegorocznej edycji, wśród zwycięzców najwięcej jest projektów szkolnych, ekologicznych i edukacyjnych. Granty zdobyły także 3 projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie oraz 1 projekt sportowy.

Ponad połowa wspartych inicjatyw jest skupiona na tematyce związanej z ochroną środowiska. Uczestnicy projektów będą poznawać ekosystemy w swoim otoczeniu, uczyć się odpowiedzialnych i proekologicznych postaw, czy jak chronić rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Duża część zaplanowanych działań zakłada aktywność na świeżym powietrzu, angażowanie całych rodzin i wspólne spędzanie czasu.

Ważnym priorytetem w działalności CEMEX jest bezpieczeństwo, co także znalazło odzwierciedlenie w projektach, które brały udział w konkursie. Propagowanie zdrowego stylu życia, a także edukacja w zakresie podstaw pierwszej pomocy czy szkolenie z radzenia sobie w stresujących sytuacjach, to tylko niektóre z przykładów planowanych działań, które jednocześnie realizują cel CEMEX Zero Wypadków. W konkursie nie zabrakło propozycji inicjatyw kulturalnych czy ciekawych akcji sportowych. Różnorodność tematów i wielość pomysłów pokazuje jak ogromny potencjał tkwi w organizacjach pozarządowych i szkołach. – Z roku na rok coraz więcej projektów składanych do Fabryki Pomysłów pochodzi od szkół i instytucji edukacyjnych. W tegorocznej edycji, aż 9 zwycięzców reprezentuje sektor edukacji. – podkreśla Izabella Rokicka, Prezes Fundacji.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” organizuje konkurs „Fabryka Pomysłów” od 2009 roku. Od początku konkursu do Fundacji wpłynęło 2879 wniosków w ramach prowadzonych otwartych naborów projektu. Wsparcie finansowe w ramach „Fabryki Pomysłów” otrzymało 246 projektów, złożonych przez ponad 100 organizacji i szkół.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w realizacji ich pomysłów.