Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Dnia 1 października wystartowała XVI kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej pt. „Ważni – niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj”. Tegoroczna kampania skupia się na rodzinie, w tym na osieroconych dzieciach, które przeżywają wielki kryzys podczas choroby bliskiej osoby i po jej odejściu. Ten okres w życiu najbliższych opiekunów chorego wymaga wieloaspektowej pomocy. Kampania ma pokazać na czym polega to wieloaspektowe wsparcie i jak prowadzić wsparcie rodzin osób starszych, niedołężnych, nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych, które są pod opieką hospicjów, ale również tych, którzy na taką opiekę nie mogą liczyć. W ramach kampanii Fundacja Hospicyjna zachęca lokalne środowiska do budowania sieci wsparcia poprzez wolontariat opiekuńczy. Pomysłodawcy kampanii chcą także podzielić się hospicyjnym doświadczeniem w zakresie pomocy osobom w żałobie, a w sposób szczególny osieroconym dzieciom.

– W tegorocznej kampanii skupiamy się na rodzinie, bo choroba to kryzys, który dotyka wszystkich bliskich chorego. Życie opiekunów rodzinnych skupia się na opiece, wypełnianiu życia chorego dobrymi chwilami. Przychodzi jednak czas kolejnych utrat, a w końcu ból rozstania i nauczenia się życia bez bliskiej osoby. Ten okres w życiu najbliższych opiekunów wymaga wieloaspektowej pomocy. W ramach XVI kampanii chcemy podkreślić holistyczny charakter opieki hospicyjnej i wyjątkową w systemie ochronie zdrowia, całościową dbałość o potrzeby chorego, jego bliskich oraz osoby w żałobie. Taka postawa wobec osób potrzebujących leży u podstaw filozofii opieki hospicyjnej. – wyjaśniają organizatorzy kampanii.

Hospicjum to też Życie. Życie chorych, życie ich opiekunów rodzinnych, życie osieroconych. Jakość tego życia w dużym stopniu zależy od jakości udzielanego wsparcia. Kampania ma pokazać, na czym ono polega. Tym co łączy opiekunów rodzinnych i osierocone dzieci, to niedostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb w systemie pomocy, niedocenianie ich trudnej psychologicznie sytuacji i bezradność otoczenia. Dzieci osierocone to często zapomniani żałobnicy. Opiekunowie rodzinni to zapomniani w systemie wsparcia bliscy. Dlatego hasło tegorocznej kampanii to: Ważni – niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj.

W Polsce w 2004 r. było około 2 miliony opiekunów rodzinnych osób starszych. Ich liczba rośnie, wciąż jednak nie została oszacowana wartość ich pracy. 90% osób starszych to przewlekle chorzy, a co trzecia osoba po 65 roku życia wymaga stałej opieki. Według szacunków w Polsce co pół godziny jedno dziecko poniżej 18 roku życia staje się sierotą.

Państwa uwadze polecamy strony, gdzie znaleźć można wiele cennych porad i wskazówek:
dla opiekunów www.opiekunrodzinny.pl; dla dzieci i młodzieży w żałobie www.tumbopomaga.pl.