Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

„Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”- pod takim hasłem obchodzimy w tym roku 10 października – Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę i wyzwania zespołów hospicyjnych, otaczających opieką ciężko i nieuleczalnie chorych, ich rodziny oraz osoby w żałobie. Hospicja dla dorosłych, dla dzieci, hospicja perinatalne, oddziały i poradnie medycyny paliatywnej – każdego dnia zapewniają opiekę lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pomoc psychologów, pracowników socjalnych, kapelanów i wolontariuszy. Łagodzą ból fizyczny, emocjonalny, duchowy i społeczny.

 
Opracowany został materiał, pokazujący potrzeby i wyzwania zespołów paliatywno-hospicyjnych w naszym kraju.
Informacje te dostępne są poniżej.
 

„Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

 
Z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej w dniach 5–11 października ludzie z całego świata, którzy zostali dotknięci chorobą ograniczającą życie, ich bliscy oraz zespoły hospicyjne pragną przekazać rządzącym i społeczeństwu, jak ważna jest opieka paliatywna i hospicyjna, jej całościowe (holistyczne) podejście do potrzeb pacjentów – ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci i dorosłych u kresu życia oraz ich rodzin. Szczególnie teraz, w świecie borykającym się ze skutkami COVID-19, specjalistyczna opieka jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Główne cele tegorocznego Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej to:

● zwrócenie uwagi na konieczność zwiększenia dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej;
● zwiększenie wiedzy na temat potrzeb zespołów, sprawujących opiekę medyczną, duchową, emocjonalną i społeczną nad dla dorosłymi u kresu życia, nieuleczalnie chorymi dziećmi oraz na temat pomocy dla ich bliskich;
● zbieranie funduszy na wsparcie i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej.

W Polsce ponad 500 podmiotów leczniczych prowadzi opiekę paliatywną i hospicyjną, w tym 132 pozarządowe stowarzyszenia hospicyjne. 72 hospicja domowe/ zespoły domowej opieki paliatywnej sprawują opiekę nad dziećmi (wg NFZ), działa kilkanaście hospicjów perinatalnych.

● Hospicja dla dorosłych i poradnie medycyny paliatywnej niosą pomoc głównie chorym na choroby nowotworowe (to ponad 90% pacjentów), będącym w ostatnim etapie choroby;
● Zespoły hospicyjne dla dzieci sprawują opiekę nad dziećmi dzieci z poważnymi nieuleczalnymi chorobami, w tym chorobami genetycznymi, neurologicznymi, nowotworowymi, kardiologicznymi prowadzącymi do przedwczesnej śmierci;
● Hospicja perinatalne opiekują się kobietami, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu, czyli nieuleczalną chorobę, w której rokowania co do przeżycia dziecka są niepomyślne.

Opieka hospicyjna ma charakter interdyscyplinarny. W skład zespołów wchodzą lekarze pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, duchowni, psycholodzy, pracownicy socjalni, wolontariusze, a także dietetycy, terapeuci oraz inne osoby, które dbają o organizację i prowadzenie opieki, zapewniającej godne przeżywanie choroby i kres życia.

Obejmuje również wsparcie rodzin podopiecznych oraz osoby w żałobie, dorosłych i dzieci.

Wyzwania hospicjów w Polsce

Hospicja borykają się obecnie między innymi z problemami takimi jak:

● brak lekarzy i pielęgniarek;
● brak wystarczających funduszy.

Hospicja pozarządowe w 60 – 80% finansują opiekę z kontraktów z NFZ, pozostałe środki natomiast – ze zbiórek publicznych, 1% podatku dochodowego oraz darowizn. Są też zespoły, których działalność jest finansowana tylko ze wsparcia darczyńców.

W dobie pandemii hospicja mają zdecydowanie mniejsze możliwości pozyskiwania dodatkowych środków. Prowadzenie opieki hospicyjnej jest poważnie zagrożone. Potrzebna jest pomoc zarówno władz państwowych, samorządowych jak i całego, przychylnego przecież hospicjom z natury rzeczy, społeczeństwa.

Tylko razem możemy zatroszczyć się o tych, którzy odchodzą przed nami.

Hospicja można wspomóc poprzez:

zaangażowanie lokalnych społeczności:

● przekazywanie darowizn, 1%;
● organizowanie zbiórek wśród znajomych, w szkole, w pracy, podczas uroczystości rodzinnych, itp.;
● wspieranie starań hospicjów o przeprowadzenie zmian organizacyjnych.

zmiany organizacyjne:

● współpracę lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w spełnianiu opieki hospicjum domowego;
● zmianę przepisów i wyceny opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dotychczasowe wyceny nie gwarantują prowadzenia opieki hospicyjnej, dlatego hospicja czynią starania u Ministra Zdrowia o zlecenie Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nowej wyceny świadczeń. Od 5 lat obowiązuje ta sama wycena stawki płaconej przez NFZ. Warto zauważyć, że w czasie epidemii hospicja, pomimo zagrożenia, nie zaprzestały opieki nad podopiecznymi, dorosłymi i dziećmi.

Ruch hospicyjny powstał w Polsce w 1981 roku jako wyraz niezgody lekarzy, pielęgniarek oraz przedstawicieli innych zawodów na brak odpowiedniej opieki nad chorymi u kresu życia, cierpiącymi z powodu nieuśmierzonego bólu oraz brak wsparcia ich bezradnych rodzin. Przez lata rozwijał się bardzo prężnie. Powstały kolejne zespoły. Opieka paliatywna stała się dziedziną medycyny, otworzono specjalizacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla pielęgniarek, studia z psychoonkologii, działa Forum Hospicjów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, został powołany Pełnomocnik ds. Opieki Paliatywnej Ministra Zdrowia, działają konsultanci z medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej krajowi i wojewódzcy.

Cały czas ruch hospicyjny stara się stawić czoła różnym wyzwaniom, które przez lata jego rozwoju się pojawiają. Dziś sytuacja jest jednak wyjątkowo trudna. Ile hospicjów ją przetrwa?

W Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej ludzie hospicjów proszą o finansowe wspieranie opieki hospicyjnej, tak bardzo potrzebnej ciężko i nieuleczalnie chorym dzieciom i dorosłym, umierającym oraz ich rodzinom.