Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

W naszym mieście funkcjonuje łącznie 237 organizacji pozarządowych, których głównym celem działania jest realizacja zadań w obszarze pomocy społecznej, niepełnosprawności oraz kultury fizycznej i sportu.

Podczas dzisiejszych uroczystości poznaliśmy Społecznika Roku, którym został Pan Daniel Dworczyński.

Pan Daniel był inicjatorem takich przedsięwzięć jak: festyn charytatywny „Wszyscy dla Kubusia”, zbiórki drewna dla potrzebującego mężczyzny, zbiórki art. chemicznych i żywności dla osób potrzebujących, zbiórka dla chorego Oliwiera Kloca. Pana Daniel Dworczyński w również swojej działalności propaguje akcję oddawanie włosów na rzecz fundacji „Rak&Roll”. Swoją codzienna i bezinteresowną pomocą uzyskał miano człowieka na którego można liczyć.

Nagroda Prezydenta Miasta Chełm dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej w działalności na rzecz społeczności lokalnej trafiła na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu, natomiast wyróżnienie otrzymało Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie.

Wyróżnienia i podziękowania trafiły również do 19 najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach „Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Serdecznie gratulujemy!

Urząd Miasta Chełm