Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej świętowały organizacje pozarządowe, które prowadzą swoją działalność na terenie Miasta Chełm. Spotkanie było okazją do wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz Nagrody dla „Społecznika Roku”.

Wyróżnienia trafiły także na ręce przedstawicieli organizacji pozarządowych, które aktywnie brały udział w konsultacjach „Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Laureatem Konkursu Nagrody Prezydenta Miasta Chełm zostało „Stowarzyszenie Tak Niewiele”.

Kapituła Konkursu jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu Tytułu „Społecznika Roku na terenie Miasta Chełm w 2021 roku” Pani Elżbiecie Rybak.

Wyróżnienia dla najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach trafiły do:
1. Stowarzyszenia 25+ Nasza Przyszłość
2. Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie
3. Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego
4. Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie
5. Stowarzyszenia Tak Niewiele
6. Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka”
7. Chełmskiego Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy Chełm
9. Stowarzyszenia WeRwA
10. Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego o w Chełmie
11. Fundacji Zielony Świt
12. Polskiego Związku Niewidomych Chełm
13. Stowarzyszenia Monar Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Chełmie
14. Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm
15. Stowarzyszenia dla Osób z Niepełnosprawnością TALENT TOP
16. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy sobie Ręce
17. Międzyszkolnego Klubu Sportowego DRAGON

Gratulujemy

Urząd Miasta Chełm