Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

1. Hospicjum jest:
– Filozofią opieki samarytańskiej, ześrodkowaną wokół osób w terminalnym stadium choroby, głównie nowotworowej.
– Wspólnotą Osób posługujących chorym, ich rodzinom i osieroconym oraz wspierających siebie nawzajem.

2. We Wspólnocie Hospicyjnej wszelkie działania oparte są na wartościach chrześcijańskich i stanowią dla posługujących szczególną misję apostolską.

3. Istotę posługi hospicyjnej stanowi poprawa jakości życia, realizowana poprzez bezinteresowną MIŁOŚĆ.

4. Posługa i terapia spełniana jest przez interdyscyplinarny zespół osób (Wspólnotę), warunkujących rozwiązanie licznych i złożonych problemów opiekuńczych.

5. Osoby posługujące odznaczają się: miłością do człowieka, prawością charakteru, poczuciem sprawiedliwości, empatią, zaangażowaniem, entuzjazmem, cierpliwością, pokorą, profesjonalizmem w działaniu.

6. Chory w Hospicjum jest Kierownikiem osób posługujących; lekarz lub pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za działania medyczne zespołu i koordynuje posługę.

7. Chory poprzez cierpienie jest włączony w ŻYCIE, ŚMIERĆ i ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA, a Wspólnota posługująca umierającemu, współuczestniczy w TAJEMNICY PASCHY JEZUSA.

8. Posługa hospicyjna jest spełniana na możliwie najwyższym poziomie, a jej charakter nie zmienia się niezależnie od miejsca jej sprawowania (dom chorego, dom hospicyjny).

9. Wolontariusze Hospicjum, w tradycji hospicyjnej zwani Ludźmi Hospicjum, stanowią fundament pełnionej posługi towarzysząc choremu, jego rodzinie w czasie choroby i w okresie żałoby.

10. Ludzie Hospicjum mają obowiązek permanentnej edukacji merytorycznej i formacji apostolskiej.

Opracował: ks. Marek Kujawski SAC
na podstawie rozmów z ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem SAC i Ludźmi Hospicjum
oraz osobistego doświadczenia 25 lat posługi w Hospicjum
Szczecin – Radom, 25.09.2012 r.