Kontakt z naszym Hospicjum

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Statut Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie

2021

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2020

2020

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2019

2019

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2018

2018

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2017

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017r.

Rachunek zysków i strat za okres od 31.12.2016 do 31.12.2017r.

Bilans na dzień 31.12.2017r.

2017

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2016

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2016r.

2016

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2015

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Bilans na dzień 31.12.2015r.

Informacje ogólne bilansu

2015

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2014r.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

Bilans na dzień 31.12.2014r.

2014

Decyzja o udzieleniu zgody na publiczne zbiórki na 2014r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013r.

Rachunek wyników za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Bilans na dzień 31.12.2013r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013r.

2013

Decyzja o udzieleniu zgody na publiczne zbiórki na 2013r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012r.

Rachunek wyników za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

Bilans na dzień 31.12.2012r.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek wyników; Bilans; Informacje dodatkowe