Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Statut Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie
 

Początki powstawania chełmskiego hospicjum

Rok 2009 jest rokiem założenia i rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego.

24 marca 2009 r. miało miejsce zebranie założycielskie. Komitet Założycielski Hospicjum stanowili: ks. inf. Kazimierz Bownik, Tadeusz Boniecki, Zenon Chudak, Krystyna Szpak – Lipińska.

Hospicjum zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 listopada 2009 r.
 
W marcu 2010 r. nasze hospicjum otrzymało logotyp. Jego autorem jest grafik z Poznania Piotr Bedliński. Oto co mówi na temat symboliki zawartej w tym znaku:

Inspirowałem się ideą niesienia pomocy potrzebującym bliźnim. W pracy zastosowałem motyw opieki – dłonie, oraz wrażliwości – gołębicy symbolizującej miłość, radość, dobroć oraz uprzejmość. Jest również utożsamiana z charyzmatami uzdrowień oraz czynienia cudów.

Dłoń z której gołębica stara się wzlecieć symbolizuje wsparcie (podtrzymanie na duchu) natomiast dłoń nad nią opiekę, schronienie a także rodzinny dom. Proszę zwrócić uwagę na radośnie uniesione skrzydła gołębicy oraz jej czerwone serce przepełnione radością oraz miłością. Ważna rolę w budowaniu nastroju odgrywa również łagodna kolorystyka. Barwy są miękkie i pastelowe, ręce czyste i łagodne, błękitna gołębica buduje nastrój uduchowienia oraz spokoju.

Jestem przekonany, że symbolika oraz nastrój jaki buduje ta wizytówka najlepiej odda Państwa Stowarzyszenie Hospicjum Domowego.

18 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych współpracą z Hospicjum. Miało ono charakter informacyjno – szkoleniowy.
 
Była mowa o prawnych zagadnieniach wolontariatu i zasadach jego funkcjonowania, profesjonalnej i nieprofesjonalnej opieki nad terminalnie chorymi i wsparciu ich rodzin.

30 października 2012 r. przyznano naszemu hospicjum status Organizacji Pożytku Publicznego.
 

KRS       0000342853
NIP        5632381401
REGON   060551265

Zarząd Stowarzyszenia

Tadeusz Boniecki
prezes Stowarzyszenia

Jacek Lewicki
wiceprezes Stowarzyszenia

Anna Pasieczna – członek Zarządu
Jerzy Masłowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jerzy Florek
Edward Czuwara
Tadeusz Ostrowski

Nasza idea

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie zrzesza ludzi dobrej woli, pragnących nieść pomoc ludziom chorym, znajdującym się w terminalnej fazie choroby – głównie nowotworowej – oraz ich rodzinom. Swoją działalność opiera na społecznej aktywności swoich członków, lekarzy i pielęgniarek, chorych i ich rodzin oraz wolontariuszy.

Celem Hospicjum jest otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w terminalnej fazie choroby głównie nowotworowej – oraz ich rodzin. Opieka między innymi obejmuje zwalczanie objawów choroby, łagodzenie cierpień fizycznych, wsparcie duchowe i psychologiczne, wypożyczanie sprzętu niezbędnego do złagodzenia cierpień i funkcjonowania chorych a także pomoc rodzinie w okresie choroby oraz żałoby.

Wszelka pomoc udzielana przez Hospicjum świadczona jest nieodpłatnie.
 

Wyróżnienia