Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Ks. kan. Kazimierz Stanisław Malinowski urodził się 2 stycznia 1933 r. w Chełmie. Z wykształcenia był teologiem i historykiem sztuki. Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1956 r. w Lublinie.

Do 1982 r. był wikariuszem w parafiach: św. Wojciecha w Nieliszu, św. Jana Chrzciciela w Pawłowie, w parafii p.w. Narodzenia NMP w Chełmie. Następnie został proboszczem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krupem i św. Jana Nepomucena w Dorohusku.

W latach 1982-1993 był organizatorem i proboszczem parafii św. Kazimierza w Chełmie. Ks. Kazimierz Malinowski był duszpasterzem Solidarności. Był organizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy (niezależne wykłady, m.in. Zygmunta Łupiny), Mszy za Ojczyznę. Parafia św. Kazimierza była miejscem spotkań działaczy Solidarności. Ks. Kazimierza Malinowskiego wielokrotnie wzywało SB na rozmowy ostrzegawcze. W styczniu 1989 r. w pomieszczeniach plebanii powołano jawne struktury regionalnej „S”: MKO w Chełmie oraz Wojewódzką Radę Rolników.

W latach 1993-2003 ks. Malinowski został proboszczem parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmie. W roku 2003 przeszedł na emeryturę.

Ks. Kazimierz Malinowski to Kanonik Gremialny Kapituły Chełmskiej, Kanonik Honorowy Kapituły Lubelskiej i Zamojskiej.

Ks. kan. Kazimierz Malinowski zmarł 29 kwietnia 2008 r. w wieku 75 lat i w 52 roku kapłaństwa.

Pogrzeb odbył się 1 maja 2008 roku. Ks. kan. Kazimierz Malinowski jest pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Lwowskiej w Chełmie.