Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Wolontariat – Aktualności

Nasze spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie, odprawiona przez ks. kan. Józefa Piłata. Wszyscy wspólnie modlili się w intencji chorych będących pod opieką naszego hospicjum oraz ich rodzin. Modlitwą objęliśmy też pracowników, i zarząd naszego hospicjum, wszystkich wolontariuszy i członków grup wsparcia w żałobie i po chorobie nowotworowej. W modlitwach pamiętaliśmy także o naszych darczyńcach i dobrodziejach. Podczas Eucharystii wspominaliśmy też osoby zmarłe w ciągu ostatnich tygodni które były pod opieką naszego hospicjum.

Czytaj dalej...

Na co dzień pracuję fizycznie, ale na wolontariat i na spotkanie z ludźmi zawsze znajdę czas, wystarczy chcieć – mówi pani Renata z Hospicjum.

Stowarzyszenie Hospicjum domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego istnieje w Chełmie od 2009 r. Głównym celem stowarzyszenia jest domowa opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi, przede wszystkim z chorobami nowotworowymi. Wszelka pomoc udzielana przez stowarzyszenie świadczona jest bezpłatnie. Hospicjum prowadzi między innymi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Działają przy nim dwie grupy wsparcia: grupa wsparcia dla osób po przebytej chorobie nowotworowej i grupa wsparcia dla osób w żałobie (dla osób będących w żałobie po utracie najbliższych). Koordynatorem grupy wsparcia osób po przebytej chorobie jest pani Renata, która w 2013 r. po własnej chorobie wstąpiła do stowarzyszenia jako wolontariusz. Wówczas po namowie prezesa hospicjum Tadeusz Bonieckiego powstała grupa wsparcia po chorobie nowotworowej. W grupie uczestniczą osoby, które są w trakcie choroby, jak i po chorobie oraz ich rodziny. Grupa liczy 14 osób, wśród których są m.in. pani Renata – koordynator grupy, pani Monika – psycholog grupy oraz duszpasterz. Spotkania odbywają się bezpłatnie, raz w miesiącu i ich czas jest nieograniczony. Grupa polega na wspieraniu się w okresach trudnych. Uczestnicy podczas tych spotkań nie zawsze rozmawiają o chorobach, wymieniają się także doświadczeniami, rozmawiają o codziennych radościach i problemach.

Czytaj dalej...

Jak co roku, tym razem 7 stycznia, wszyscy ludzie dobrej woli działający w ramach Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w murach Przedszkola Miejskiego nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

Czytaj dalej...

Działające w Chełmie i regionie od prawie 10 lat Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego poszukuje osoby, która pełnić będzie obowiązki koordynatora wolontariuszy.

Czytaj dalej...

10 stycznia 2019 r. mieliśmy możliwość uczestniczenia w przepięknym wydarzeniu łączącym wszystkich ludzi dobrej woli działających w ramach Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego. Tego dnia odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego mogliśmy wspólnie się pomodlić, złożyć sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, pokolędować oraz spędzić ten czas na rozmowie z wolontariuszami, duszpasterzami, czy sprawującym opiekę nad stowarzyszeniem, zarządem. Dziękujemy za mile spędzony czas.

Czytaj dalej...

Chełmskie Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie zorganizowało dwudniowe szkolenie dla wolontariuszy.

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie zaprasza do udziału w projekcie „Młodość w starości”.

Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa różnych wiekiem mieszkańców miasta Chełm i okolic skupionych przy Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego.

W ramach zadania zorganizowane zostaną:
● Chełmskie Centrum Wolontariatu;
● Spotkania sportowo – integracyjne;
● Szkolenie dla wolontariuszy;
● Konferencja pt. „Edukacja międzypokoleniowa – możliwości i bariery”;
● Warsztaty aktywności obywatelskiej;
● Seminarium podsumowujące projekt.

Czytaj dalej...

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 5 grudnia to wielkie święto wszystkich osób, które dobrowolnie, bez wynagrodzenia wykonują pracę na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, czynią świat lepszym, wspierają różnorodne działania świata ludzkich spraw lub angażują się w ochronę środowiska naturalnego planety Ziemia. Dzień ten jest doskonałą okazją, by docenić i uhonorować wysiłek, jaki wkładają wolontariusze w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
 

Z tej okazji życzymy wszystkim naszym wolontariuszom dużo entuzjazmu, wytrwałości i niesłabnącej wiary,
że to co robią ma sens! Powodzenia w życiu osobistym, nieustającego zdrowia i pogody ducha.

Nasze Stowarzyszenie, bardzo jest dumne z tego, że ma wspaniałych wolontariuszy. Cieszymy się ogromnie, że grono wolontariuszy w Stowarzyszeniu Hospicjum stale się powiększa i że zawsze można liczyć na Waszą pomoc.
Dziękujemy, że jesteście z nami!

Życzenia śle
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego
w Chełmie

Czytaj dalej...

Siedemnaście osób wzięło udział 9 lutego 2016r. w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowanym przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie. W tej grupie znaleźli się uczniowie, studenci, emeryci i osoby czynne zawodowo. Choć różni ich wiele, łączy jedno: chęć bezinteresownej pomocy innym ludziom.

Czytaj dalej...