Kontakt ze Stowarzyszeniem

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, oraz tych, którzy chcieliby ofiarować cząstkę siebie innym poprzez zaangażowanie się w wolontariat.

Nasze biuro znajduje się przy
ul. Starościńskiej 4A w Chełmie.
Zobacz na mapie

Czynne jest codziennie w dni robocze
od godz. 10.00 do 14.00, natomiast
w poniedziałki jest otwarte do godz. 16.00

Ze Stowarzyszeniem można się również kontaktować w tych godzinach
telefonicznie pod numerem telefonu:
(82) 564 50 11

Nasz adres mailowy:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Wspierają nas

 

Akcja „Zbiórka publiczna”

Czytaj dalej...

Udział w zbiórce ulicznej, która ma się odbyć w dniu jutrzejszym na rzecz naszego Hospicjum zadeklarowali najmłodsi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie.

Uczniowie z klasy Ib oraz kl. VIb pod opieką wychowawców i rodziców pierwszy raz wezmą udział w działaniach na rzecz hospicjum.

Czytaj dalej...

W piątek 11 marca Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie organizuje doroczną zbiórkę uliczną. Zebrane środki będą przeznaczone za opiekę medyczną nad chorymi i zakup sprzętu rehabilitacyjnego do funkcjonującej przy Hospicjum bezpłatnej wypożyczalni.

Czytaj dalej...

Dokładnie 2118,85zł (słownie dwa tysiące sto osiemnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) trafiło do puszek wolontariuszy podczas dorocznej zbiórki ulicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie.

Czytaj dalej...

We wtorek, 17 marca Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie organizuje doroczną zbiórkę uliczną. Zebrane środki będą przeznaczone za opiekę medyczną nad chorymi i zakup sprzętu rehabilitacyjnego do funkcjonującej przy Hospicjum bezpłatnej wypożyczalni.

Czytaj dalej...

Dokładnie 3312,65 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwanaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) trafiło do puszek wolontariuszy podczas dorocznej zbiórki ulicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie.

Czytaj dalej...

W piątek, 14 marca Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie organizuje doroczną zbiórkę uliczną.

Datki do puszek z logo hospicjum będą zbierać wolontariusze, wśród nich m.in. dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie wraz z nauczycielami oraz uczniowie z Koła Caritas przy Gimnazjum nr 1, ZSE i III LO, I LO. Każdy z nich będzie miał imienny identyfikator z logo chełmskiego Hospicjum. Wolontariuszy będzie można spotkać głównie w centrum miasta, w godz. 13-16. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

Czytaj dalej...

Dokładnie 418,78 zł trafiło do puszek wolontariuszy podczas dorocznej zbiórki ulicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie.

Czytaj dalej...

We wtorek, 5 marca Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie organizuje doroczną zbiórkę uliczną.

Datki do puszek z logo hospicjum będą zbierać nasi wolontariusze, wśród nich uczniowie i harcerze. Każdy z nich będzie miał identyfikator. Wolontariuszy będzie można spotkać głównie w centrum miasta, w godz. 14-16.

Czytaj dalej...